Spieszcie się poeci, można wydać tomik

Teatr Mały w Tychach organizuje XI Ogólnopolski Konkurs na Tomik Wierszy – adresowany do autorów, którzy wydali samodzielną książkę poetycką. Nagrodą jest 2500 zł brutto oraz profesjonalne wydanie tomiku w serii „Biblioteka Tyskiej Zimy Poetyckiej”. To jest dobra wiadomość. Gorsza jest taka, że jury przyzna tylko jedną nagrodę, a chętnych będzie zapewne wielu.

Inne ważne szczegóły dotyczące konkursu, które cytuję z regulaminu:
Warunkiem udziału w konkursie jest nadesłanie do 30 grudnia 2010 roku (decyduje data stempla pocztowego) na adres:
Teatr Mały
„Tyska Zima Poetycka”
ul. ks. kard. Augusta Hlonda 1
43-100 Tychy
znormalizowanego maszynopisu (do 50 stron) tomiku wierszy w układzie graficznym przewidzianym do druku (bez projektu okładki i stron redakcyjnych).
Opatrzony godłem maszynopis należy nadesłać obowiązkowo w czterech egzemplarzach (nie dołączać wydanych tomików, dyskietek ani innych nośników).
W osobnej kopercie – opatrzonej tym samym godłem – należy zamieścić dane: imię i nazwisko, adres, telefon kontaktowy, krótką notę biograficzną oraz tytuły wydanych dotąd samodzielnych książek poetyckich z rokiem wydania i nazwą wydawcy. Warunki regulaminu będą ściśle przestrzegane.
Tematyka prac dowolna.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 20 lutego 2011 roku.
Dodatkowe informacje: Teatr Mały, tel./ fax (032) 227 20 67, 227 36 11 (od pon. do piątku w godz. 10.00 – 15.00), teatr.maly@teatrmaly.tychy.pl

W tym roku jurorami są znakomici poeci: Zdzisław Jaskuła, Krzysztof Siwczyk i Bohdan Zadura. Wśród laureatów poprzednich edycji jest m.in. Jacek Dehnel, który wydał tomik „Wyprawa na południe” (2005).

Spróbujcie, nic nie tracicie. Dzisiaj opublikować tomik jest szczególnie trudno, a to zawsze jest jakaś szansa...

Komentarze

 1. No, żadnej książki nie wydałam i w najbliższym czasie się nie zanosi, więc mi ten konkurs koło nosa, koło nosa :) Powodzenia!

  OdpowiedzUsuń
 2. Ale dlaczego Grzegorz? Mam pełną świadomość, że nie wszystko jest dla mnie :)

  OdpowiedzUsuń
 3. No ale myślę Margo, że na tomik zasługujesz.

  OdpowiedzUsuń
 4. Pewnie kiedyś zasłużę :) na razie mam inne ważniejsze wydatki :) Tomik poetycki w moim wypadku, to fanaberia :)

  OdpowiedzUsuń

Prześlij komentarz