„Wiek mądrości”, czyli o sile optymizmu


„Wiek mądrości” to historia o pięknym człowieku, jakim jest Alice Herz-Sommer. Ta urodzona w Pradze czeska pianistka, w listopadzie ubiegłego roku skończyła 110 lat (słownie: sto dziesięć lat) i jest najstarszą żyjącą osobą, która ocalała z Holocaustu.

Książka powstała na podstawie spotkań i rozmów, jakie z bohaterką i jej przyjaciółmi odbyła Caroline Stoessinger, również pianistka, a także producentka i scenarzystka programów telewizyjnych. Być może dlatego „Wiek mądrości” nie jest zwartą  biografią, tylko dość luźną opowieścią o Alice połączoną z wypowiedziami ludzi, którzy mieli szczęście poznać artystkę.

Nie zmienia to faktu, że z książki wyłania się portret fascynującej kobiety, która w młodości znała Franza Kafkę, Maxa Broda i Gustava Mahlera, przyjaźniła się też z Goldą Meir. Jako Żydówka razem z mężem i siedmioletnim synem Rafim (po wojnie wybitnym wiolonczelistą) trafiła do Theresienstadt, miasta-getta w Czechach. Mąż Alice został wysłany stamtąd do Auschwitz, ona i syn przetrwali dzięki muzyce i optymizmowi tej niezwykłej kobiety.  A optymizmem, wielkodusznością i dobrocią Alice można by obdzielić sto innych osób. Nigdy, w najtrudniejszych chwilach swojego życia , również po śmierci dorosłego już syna, Alice Herz-Sommer nie poddała się, bo jak sama mówi, „Każdy dzień to cud”.

Polecam tę książkę wszystkim, którzy przeżywają chwile załamania i zwątpienia. Może historia Alice Herz-Sommer Was przekona, że życie – mimo wszystko – jest piękne.

Caroline Stoessinger, „Wiek mądrości. Lekcje życia ocalonej z Zagłady Alice Herz-Sommer”. Wstęp Václav Havel.  Z angielskiego przełożyła Małgorzata Szubert, Świat Książki 2014, s. 245.

Komentarze