Fragment „Hotelu” w magazynie „Pocisk”

W drugim, marcowym numerze Magazynu Literacko-Kryminalnego „Pocisk” został zamieszczony fragment mojej powieści  „Co się zdarzyło w hotelu Gold”.   

W numerze m.in. opowiadanie Katarzyny Puzyńskiej, wywiad z Katarzyną Bondą, felieton Łukasza Orbitowskiego i prawdziwe historie kryminalne.


Komentarze