Zmarł Tadeusz Różewicz. Wielki Poeta

Zmarł Tadeusz Różewicz – poeta, dramaturg, prozaik i eseista. I cóż mogę mądrego napisać w tej smutnej chwili? Że był według mnie najwybitniejszym polskim Poetą? Że uczyłem się od Niego poezji?

Pierwszy większy artykuł do gazety napisałem - jeszcze jako student - o Jego twórczości, z okazji 65. rocznicy Jego urodzin. Pracę magisterską napisałem o Jego kafkowskim dramacie „Pułapka”. Wiele lat później spotkałem się z Nim osobiście. Zapytał mnie, czy można wyżyć z pracy dziennikarza, bo że z samej poezji wyżyć się nie da, wiedział lepiej ode mnie.   

Wielki smutek i żal.  

Fot. Michał Kobyliński

Komentarze