Piękno

Dama z mufką (1912), obraz  Edwarda Okunia, Muzeum Narodowe w Kielcach

Tyle razy cię widzę
a nie zauważam blizn
i pierwszych zmarszczek

Niczego od ciebie nie chcę
twoje piękno mi wystarczy

Jeśli nie opuści mnie
aż do mojej śmierci 
pozostanie wieczne

Komentarze