Posty

Wypisy poetyckie (7). Z Herberta

Środowisko Herbertowskie. Czyli kto?

Anna Janko, „Wiersze z cieniem”

Sprośny wierszopis Nagłowski

Brodski i Wenecja

Poeci zdominowali Nike 2010

Tkaczyszyn-Dycki, „Rzeczywiste i nierzeczywiste…”

Wypisy poetyckie (6)

Wojciech Wencel, „Podziemne motyle”

Dzień na targach książki w Warszawie

Genealogia

Zwierz, mój przyjaciel

Wypisy poetyckie (5)

Święty spokój

O szyby deszcz dzwoni...